Pałacowy Salon Naukowy

  • standardowa czcionka
  • Największa czcionka
  • barwa dla niewidomych
  • Pałacowy Salon Naukowy

Pałacowy Salon Naukowy

Cykl spotkań „Pałacowy Salon Naukowy" to przestrzeń dla ludzi ciekawych świata, których interesują odpowiedzi na pytania: jak coś działa i dlaczego? Nowa formuła spotkań, składająca się z części teoretycznej i interaktywnych warsztatów przyciąga miłośników nauki i techniki. Uczestnicy spotkań mają możliwość zadawania pytań i dyskutowania w trakcie wykładów, a podczas warsztatów tworzą i doświadczają w praktyce, tego co w teorii się dowiedzieli.

Uczestnictwo w zajęciach jest bezpłatne.

KALENDARZ WYDARZEŃ

 

Do prowadzenia zajęć zapraszamy naukowców związanych z jednostkami Polskiej Akademii Nauk oraz instytucje społeczne zajmujące się upowszechnianiem nauki, takie jak fundacje czy stowarzyszenia.

Patronat nad wydarzeniem objął: Urząd Gminy Jabłonna, Starostwo Powiatowe w Legionowie oraz PWK legionowo.
Zapraszamy do udziału!

Skontaktuj się z nami w sprawie współpracy:
marketing@palacjablonna.pan.pl