Zamówienia publiczne

Pałac w Jabłonnie
  • standardowa czcionka
  • Największa czcionka
  • barwa dla niewidomych

Aktualne przetargi

Przedmiotem zamówienia jest „Sukcesywna dostawa wody (gazowanej i niegazowanej źródlanej w butelkach PET 0,5 l.) oraz soków Tarczyn dla PAN Domu Zjazdów i Konferencji w Jabłonnie - w podziale na dwie części”.

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. Załącznik nr 1a i 1b Opis przedmiotu zamówienia

3. Załącznik nr 2 - formularz ofertowy ze wzgl. technicznych w celu uzyskania pliku do edycji prosimy o kontakt mailowy

4. Załącznik nr 3a formularz asortymentowo-cenowy_cz.1_woda ze wzgl. technicznych w celu uzyskania pliku do edycji prosimy o kontakt mailowy

5. Załącznik nr 3b formularz asortymentowo-cenowy_cz.2_soki ze wzgl. technicznych w celu uzyskania pliku do edycji prosimy o kontakt mailowy

6. Załącznik 4 - wzór umowy WODA źródlana PET

7. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

 

"Wykonanie zamówienia w zakresie usunięcia drzew i krzewów w budynku i wokół budynku dawnych stajni należących do zespołu urbanistyczno –architektonicznego założenia pałacowo-parkowego w Jabłonnie"

 

  1. Zaproszenie do składania ofert w celu rozeznania rynku cen na „Wykonanie zamówienia w zakresie usunięcia drzew i krzewów w budynku i wokół budynku dawnych stajni należących do zespołu urbanistyczno –architektonicznego założenia pałacowo-parkowego w Jabłonnie” - z możliwością udzielenia zamówienia - Przetargi - Biuletyn Informacji Publicznej Polska Akademia Nauk (pan.pl)

 

„Wykonanie zamówienia polegającego na zaprojektowaniu oraz wykonaniu roboty budowlanej w formule „projektuj i buduj ”w zakresie instalacji światłowodowej pomiędzy 8 budynkami zlokalizowanymi na terenie PAN DZiK w Jabłonnie wraz z punktami dostępowymi ” - z możliwością udzielenia zamówienia

 

  1. Zaproszenie do składania ofert w celu rozeznania rynku cen - Przetargi - Biuletyn Informacji Publicznej Polska Akademia Nauk (pan.pl)

 

Ogłoszenie o zamówieniu: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów biurowych na potrzeby Polskiej Akademii Nauk Domu Zjazdów i Konferencji w Jabłonnie w okresie 12 m-cy od zawarcia umowy.

Z możliwością udzielenia zamówienia.

1. Zapytanie ofertowe MAT biurowe

2. Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

3. Załącznik nr 2 - formularz asortymentowo-cenowy (PDF) - ze wzgl. technicznych w celu uzyskania pliku XLS prosimy o kontakt mailowy.

4. Załącznik nr 3 - projekt umowy

5. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Ogłoszenia o zamówieniu na Świadczenie usług zarządzania usługami gastronomicznymi w jednostce Polskiej Akademii Nauk Dom Zjazdów i Konferencji w Jabłonnie, ul. Modlińska 105, 05-110 Jabłonna


1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. Załącznik nr 1 do Ogłoszenia_formularz ofertowy

3. Załacznik 1a i 1b do Ogłoszenia o zamówieniu_wykazy

4. Załącznik nr 2 Opis przedmiotu zamówienia

5. Załacznik nr 3 do Ogłoszenia o zamówieniu_projekt umowy

6. Zakończenie procedury

7.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Zaproszenie do składania ofert w celu rozeznania rynku cen dla usługi pn.


Kontrola okresowa polegająca na sprawdzeniu stanu technicznego (kontrola techniczna): roczna wybranych obiektów budowlanych będących w zasobie nieruchomości Polskiej Akademii Nauk Domu Zjazdów i Konferencji w Jabłonnie, ul. Modlińska 105, 05-110 Jabłonna

- z możliwością udzielenia zamówienia.

1. Formularz ofertowy

2. Zestawienie budowlane - wszystkim zainteresowanym prześlemy plik w Excelu (plik zawiera dwie zakładki), w tym celu prosimy o kontakt na adres: piotr.jasinski@palacjablonna.pan.pl

3. Protokół z okresowej kontroli

4. Umowa

5. Lista osób skierowanych do realizacji Umowy

6. Protokół przekazania dokumentacji

7. Zaproszenie do składania ofert w celu rozeznania rynku cen dla usługi

8. Zakończenie procedury


Ogłoszenie o zamówieniu: Świadczenie usług zarządzania usługami gastronomicznymi w jednostce PAN Dom Zjazdów i Konferencji w Jabłonnie, ul. Modlińska 105, 05-110 Jabłonna

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. Załącznik nr 1 do Ogłoszenia formularz ofertowy

3. Załacznik 1a i 1b do Ogłoszenia o zamówieniu wykazy

4. Załącznik nr 3 do Ogłoszenia o zamówienia projekt umowy

5. Załącznik nr 2 do Ogłoszenia o zamówieniu

6. Zakończenie procedury bez wyboru wykonawcy

Ogłoszenie o zamówieniu:  Świadczenie usług zarządzania usługami gastronomicznymi w jednostce PAN Dom Zjazdów i Konferencji w Jabłonnie, ul. Modlińska 105, 05-110 Jabłonna

1.    Zakończenie procedury bez wyboru wykonawcy

 

 

 

PLAN POSTĘPOWAŃ 2023


Plan postępowań dla PAN DZiK w Jabłonnie - 2023 (plik pdf)

Plan postępowań dla PAN DZiK w Jabłonnie - 2023 - zmiana (plik pdf)
POSTĘPOWANIA  ARCHIWALNE

Ogłoszenie o zamówieniu: Sukcesywna dostawa (przez okres 12 miesięcy) wyrobów cukierniczych dla PAN Domu Zjazdów i Konferencji w Jabłonnie.

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. Formularz ofertowy - w celu uzyskania pliku doc. prosimy o kontakt mailowy.
3. Formularz asortymentowo-cenowy (XLS)  - ze wzgl. technicznych w celu uzyskania pliku XLS prosimy o kontakt mailowy.
4. Wzór umowy
5. Ogłoszenie o zamówieniu - UWAGA ! ZMIANA TERMINÓW SKŁADANIA OFERT I DOSTARCZENIA PRÓBEK

6. Informacja o wyborze oferty

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu (2): Sukcesywna dostawa wody ŹRÓDLANEJ lub MINERALNEJ gazowanej i niegazowanej w butelkach PET 0,5 l. do PAN Domu Zjazdów i Konferencji w Jabłonnie w okresie 6 m-cy od zawarcia umowy.

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. Formularz ofertowy - w celu uzyskania pliku doc. prosimy o kontakt mailowy.
3. Formularz asortymentowo-cenowy (XLS)  - w celu uzyskania pliku XLS prosimy o kontakt mailowy.
4. Wzór umowy


Ogłoszenie o zamówieniu (2): Sukcesywna dostawa napojów wraz z elementami niezbędnymi do sprzedaży dla Polskiej Akademii Nauk Domu Zjazdów i Konferencji w Jabłonnie w okresie 12 m-cy od zawarcia umowy.

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. Formularz ofertowy
3. Formularz asortymentowo-cenowy
4. Zakończenie porcedury.

Ogłoszenie o zamówieniu (2): Sukcesywna dostawa lodów spożywczych wraz z elementami niezbędnymi do sprzedaży dla PAN Dom Zjazdów i Konferencji w Jabłonnie” (w ciągu 12 miesięcy od daty zawarcia umowy).

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. Formularz ofertowy -edytowalny
3. Formularz asortymentowo-cenowy (XLS)  - ze wzgl. technicznych w celu uzyskania pliku XLS prosimy o kontakt mailowy.
4. Wzór umowy
5. Zakończenie procedury.

Ogłoszenie o zamówieniu: Sukcesywna dostawa wody ŹRÓDLANEJ gazowanej i niegazowanej w butelkach PET 0,5 l. do PAN Domu Zjazdów i Konferencji w Jabłonnie w okresie 12 m-cy od zawarcia umowy.

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. Formularz ofertowy -edytowalny
3. Formularz asortymentowo-cenowy (XLS)  - ze wzgl. technicznych w celu uzyskania pliku XLS prosimy o kontakt mailowy.
4. Wzór umowy
5. Zakończenie procedury.

Ogłoszenie o zamówieniu: Sukcesywna dostawa wody niegazowanej w baniakach 18,9 l. wraz z elementami niezbędnymi do dystrybucji dla PAN Domu Zjazdów i Konferencji w Jabłonnie w okresie 12 m-cy od zawarcia umowy.

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. Formularz ofertowy -edytowalny
3. Formularz asortymentowo-cenowy (XLS)  - ze wzgl. technicznych w celu uzyskania pliku XLS prosimy o kontakt mailowy.
4. Wzór umowy
5. Informacja o wyborze oferty.

Ogłoszenie o zamówieniu: Sukcesywna dostawa napojów wraz z elementami niezbędnymi do sprzedaży dla Polskiej Akademii Nauk Domu Zjazdów i Konferencji w Jabłonnie w okresie 12 m-cy od zawarcia umowy.

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. Formularz ofertowy -edytowalny
3. Formularz asortymentowo-cenowy (XLS)  - ze wzgl. technicznych w celu uzyskania pliku XLS prosimy o kontakt mailowy.
4. Zakończenie procedury.

Ogłoszenie o zamówieniu: Sukcesywna dostawa lodów spożywczych wraz z elementami niezbędnymi do sprzedaży dla PAN Dom Zjazdów i Konferencji w Jabłonnie” (w ciągu 12 miesięcy od daty zawarcia umowy).

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. Formularz ofertowy -edytowalny
3. Formularz asortymentowo-cenowy (XLS)  - ze wzgl. technicznych w celu uzyskania pliku XLS prosimy o kontakt mailowy.
4. Wzór umowy
5. Zakończenie procedury.

Ogłoszenie o zamówieniu: Sukcesywna dostawa opakowań i innych artykułów jednorazowych do Polskiej Akademii Nauk Domu Zjazdów i Konferencji w Jabłonnie (w okresie 12 miesięcy od zawarcia umowy).

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. Formularz ofertowy -edytowalny
3. Formularz asortymentowo-cenowy (XLS)  - ze wzgl. technicznych w celu uzyskania pliku XLS prosimy o kontakt mailowy.
4. Wzór umowy
5. Informacja o wyborze oferty.

Ogłoszenie o zamówieniu: Sukcesywna dostawa art. czystościowych i chemii gospodarczej do PAN Domu Zjazdów i Konferencji w Jabłonnie (w okresie 12 miesięcy od zawarcia umowy).

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. Formularz ofertowy -edytowalny
3. Formularz asortymentowo-cenowy (XLS)  - ze wzgl. technicznych w celu uzyskania pliku XLS prosimy o kontakt mailowy.
4. Wzór umowy
5. Ogłoszenie o zamówieniu - ZMIANA
6. Formularz asortymentowo-cenowy (XLS) - ZMIANA  - ze wzgl. technicznych w celu uzyskania pliku XLS prosimy o kontakt mailowy.
7. Informacja o wyborze oferty.

Ogłoszenie o zamówieniu (4): Sukcesywna dostawa piwa w kegach i butelkach wraz z elementami niezbędnymi do sprzedaży dla Polskiej Akademii Nauk Domu Zjazdów i Konferencji w Jabłonnie w okresie 12 m-cy od zawarcia umowy.

    Ogłoszenie o zamówieniu
    Formularz ofertowy -edytowalny
    Formularz asortymentowo-cenowy (XLS)  - ze wzgl. technicznych w celu uzyskania pliku XLS prosimy o kontakt mailowy.
    Wzór umowy
    Informacja o wyborze oferty.

Ogłoszenie o zamówieniu (3): Sukcesywna dostawa piwa w kegach i butelkach wraz z elementami niezbędnymi do sprzedaży dla Polskiej Akademii Nauk Domu Zjazdów i Konferencji w Jabłonnie w r. 2023.

    Ogłoszenie o zamówieniu
    Formularz ofertowy -edytowalny
    Formularz asortymentowo-cenowy (PDF)  - ze wzgl. technicznych w celu uzyskania pliku XLS prosimy o kontakt mailowy.
    Wzór umowy
    Zakończenie porcedury

Ogłoszenie o zamówieniu pn. Sukcesywna dostawa kawy SEGAFREDO Speciale Espresso wraz z elementami niezbędnymi do sprzedaży dla PAN DZiK w Jabłonnie w okresie 24 m-cy od zawarcia umowy.

    Ogłoszenie o zamówieniu.
    Załącznik nr 1 - formularz ofertowy - edytowalny
    Zakończenie procedury.

Zaproszenie do składania ofert w celu rozeznania rynku cen dla zadania pn.

Sukcesywna dostawa materiałów biurowych dla Polskiej Akademii Nauk Domu Zjazdów i Konferencji w Jabłonnie w okresie 12 m-cy od zawarcia umowy


- z możliwością udzielenia zamówienia.

    Zaproszenie do składania ofert
    Załącznik nr 1 - formularz ofertowy - edytowalny
    Załącznik nr 2 - Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia
    Załącznik nr 3 - formularz asortymentowo-cenowy (PDF)  - ze wzgl. technicznych w celu uzyskania pliku XLS prosimy o kontakt mailowy.
    Załącznik nr 4 - projekt umowy
    Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.
 
Ogłoszenie o zamówieniu: Wykonywanie kompleksowych usług pralniczych dla PAN Domu Zjazdów i Konferencji w Jabłonnie w okresie 12 miesięcy od zawarcia umowy.

    Ogłoszenie o zamówieniu
    Formularz ofertowy -edytowalny
    Wzór umowy
    Informacja o wyborze oferty.

Ogłoszenie o zamówieniu (2): Sukcesywna dostawa piwa w kegach i butelkach wraz z elementami niezbędnymi do sprzedaży dla Polskiej Akademii Nauk Domu Zjazdów i Konferencji w Jabłonnie w r. 2023.

    Ogłoszenie o zamówieniu
    Formularz ofertowy -edytowalny
    Formularz asortymenotowo-cenowy (pdf)
    Wzór umowy
    Zakończenie procedury

Ogłoszenie o zamówieniu: Sukcesywna dostawa piwa w kegach i butelkach wraz z elementami niezbędnymi do sprzedaży dla Polskiej Akademii Nauk Domu Zjazdów i Konferencji w Jabłonnie w r. 2023.

    Ogłoszenie o zamówieniu
    Formularz ofertowy -edytowalny
    Formularz asortymenotowo-cenowy (pdf)
    Wzór umowy
    Zakończenie procedury.

Zaproszenie do składania ofert w celu rozeznania rynku cen dla usługi pn.

Kontrola okresowa polegająca na sprawdzeniu stanu technicznego instalacji elektrycznych (pięcioletnia) wybranych obiektów budowlanych będących w zasobie nieruchomości Polskiej Akademii Nauk Domu Zjazdów i Konferencji w Jabłonnie, ul. Modlińska 105, 05-110 Jabłonna


- z możliwością udzielenia zamówienia.

    Zaproszenie do składania ofert.
    Załącznik nr 1 - formularz ofertowy
    Załącznik nr 2 - zakres / wykaz punktów pomiarowych
    Załącznik nr 3 - projekt umowyZałącznik nr 3 - projekt umowy
    Załącznik nr 4 - lista osób skierowana do realizacji zadania przez Wykonawcę
    Informacja o wyborze oferty.

Zaproszenie do składania ofert w celu rozeznania rynku cen dla usługi pn.

Sukcesywna dostawa kawy wraz z elementami niezbędnymi do sprzedaży dla Polskiej Akademii Nauk Domu Zjazdów i Konferencji w Jabłonnie - z możliwością udzielenia zamówienia.

    Zaproszenie do składania ofert
    Zaproszenie do składania ofert - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT
    załącznik nr 1 - formularz ofertowy - edytowalny
    załącznik nr 2 - formularz asortymentowo-ofertowy
    Zakończenie procedury

Zaproszenie (2. procedura) do składania ofert w celu rozeznania rynku cen dla usługi pn.

Kontrola okresowa polegająca na sprawdzeniu stanu technicznego (kontrola techniczna): roczna, pięcioletnia wybranych obiektów budowlanych będących w zasobie nieruchomości Polskiej Akademii Nauk Domu Zjazdów i Konferencji w Jabłonnie, ul. Modlińska 105, 05-110 Jabłonna


- z możliwością udzielenia zamówienia.

    Zaproszenie do składania ofert
    załącznik nr 1 - formularz ofertowy - edytowalny
    załącznik nr 2 - zestawienie budynków
    załącznik nr 2 - zestawienie elektryki
    załącznik nr 3 - wzór protokołu z okresowej kontroli stanu tech. budynków
    załącznik nr 4 - projekt umowy
    załącznik nr 5 - lista osb skierowanych do realizacji zadania - edytowalny

Zaproszenie do składania ofert w celu rozeznania rynku cen dla usługi pn.

Kontrola okresowa polegająca na sprawdzeniu stanu technicznego (kontrola techniczna): roczna, pięcioletnia wybranych obiektów budowlanych będących w zasobie nieruchomości Polskiej Akademii Nauk Domu Zjazdów i Konferencji w Jabłonnie, ul. Modlińska 105, 05-110 Jabłonna


- z możliwością udzielenia zamówienia.

    Zaproszenie do składania ofert
    załącznik nr 1 - formularz ofertowy - edytowalny
    załącznik nr 2 - zestawienie budynków
    załącznik nr 2 - zestawienie elektryki
    załącznik nr 3 - wzór protokołu z okresowej kontroli stanu tech. budynków
    załącznik nr 4 - projekt umowy
    załącznik nr 5 - lista osb skierowanych do realizacji zadania - edytowalny
    Zakończenie procedury

Przetarg na usługi pn. "Świadczenie usługi ochrony fizycznej nieruchomości Polskiej Akademii Nauk Domu Zjazdów i Konferencji położonej przy ul. Modlińskiej 105 w Jabłonnie".

Uprzejmie informujemy, że PAN DZiK w Jabłonnie na stronie platformy przetargowej

Podgląd zapytania (logintrade.net)

– prowadzimy aktualnie postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych, na wykonanie usług pod nazwą "Świadczenie usługi ochrony fizycznej nieruchomości Polskiej Akademii Nauk Domu Zjazdów i Konferencji położonej przy ul. Modlińskiej 105 w Jabłonnie."

Zachęcamy do zapoznania się z ogłoszeniem i do złożenia ofert.

Zaproszenie do składania ofert w celu rozeznania rynku cen dla dostawy wraz z montażem do PAN DZiK w Jabłonnie wentylatora ssącego z okapów oraz klimatyzacji kuchni i nawiewy świeżego powietrza za pomocą wentylatora i nagrzewnicy - z możliwością udzielenia zamówienia - PROCEDURA nr 2.

    Zaproszenie do składania ofert
    załącznik nr 1 - formularz ofertowy - edytowalny
    załącznik nr 2 - wzór umowy
    Informacja o wyborze oferty

Zaproszenie do składania ofert w celu rozeznania rynku cen dla dostawy wraz z montażem do PAN DZiK w Jabłonnie wentylatora ssącego z okapów oraz klimatyzacji kuchni i nawiewy świeżego powietrza za pomocą wentylatora i nagrzewnicy - z możliwością udzielenia zamówienia.

    Zaproszenie do składania ofert
    załącznik nr 1 - formularz ofertowy - edytowalny
    załącznik nr 2 - wzór umowy
    Zakończenie procedury

Przetarg na roboty budowlane – przebudowa tarasu wschodniego w budynku pałacu w Jabłonnie.

Uprzejmie informujemy, że PAN DZiK w Jabłonnie na stronie platformy przetargowej

https://pan.logintrade.net/zapytania_email,94999,4f3bb9df29a7062aaea183b5c065732b.html

– prowadzimy aktualnie postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych, na wykonanie robót budowlanych pod nazwą "Roboty budowlane – przebudowa tarasu wschodniego w budynku pałacu w Jabłonnie."

Zachęcamy do zapoznania się z ogłoszeniem i do złożenia ofert.

PLAN POSTĘPOWAŃ UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA ROK 2022

Zaproszenie do składania ofert w celu rozeznania rynku cen dla usługi projektowej dot. Wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej wielobranżowej wraz z nadzorem autorskim w zakresie modernizacji instalacji wentylacji pomieszczeń kuchennych budynku pałacu zlokalizowango na terenie PAN DZiK w Jabłonnie z możliwością udzelenia zamówienia.

    Zaproszenie do składania ofert
    załącznnik 1 - Formularz ofertowy - edytowalny
    załącznik 1a - Wykaz usług - edytowalny
    załącznik 1b - Wykaz osób - edytowalny
    Informacja o wyborze oferty

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na najem części niezabudowanej nieruchomości o pow. 32.700 m2, oznaczonej w ewidencji gruntów, jako działka o numerze 4/3, zlokalizowanej w m. Jabłonna, (obręb 0005 Jabłonna PAN), gm. Jabłonna, pow. legionowski, woj. mazowieckie.

    Ogłoszenie Pałac w Jabłonnie
    Wyciąg z ogłoszenia
    Informator przetargowy
    Wzór Umowy
    Formularz zgłoszenia udziału w I przetargu
    Regulamin przeprowadzania przetargów
    Informacja o wyniku przetargu

 Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa do PAN DZiK w Jabłonnie traktora ogrodowego – koszącego.

    Ogłoszenie o zamówienie
    Formularz ofertowy
    Wzór umowy
    Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zaproszenie do składania ofert w celu rozeznania rynku cen dla dostawy do PAN DZiK w Jabłonnie kosiarki bijakowej montowanej do ciągnika wraz z koszem do wysypu górnego - z możliwością udzielenia zamówienia.

    Zaproszenie do składania ofert
    Formularz oferty
    Ogłoszenie o wyborze wykonawcy

Zaproszenie do składania ofert w celu rozeznania rynku cen dla usługi projektowej dot. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim w zakresie wymiany 2 okien PORTE FENETRE w budynku pałacu zlokalizowango na terenie PAN DZiK w Jabłonnie z możliwością udzelenia zamówienia.

    Zaproszenie
    Formularz ofertowy
    Zaproszenie - zmiana terminu składania ofert
    Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zaproszenie do składania ofert w celu rozeznania rynku cen dla usługi projektowej dot. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wielobranżowej wraz z nadzorem autorskim w zakresie modernizacji instalacji wentylacji pomieszczeń kuchennych budynku pałacu zlokalizowango na terenie PAN DZiK w Jabłonnie z możliwością udzelenia zamówienia.

    Zaproszenie
    Formularz ofertowy
    Zakończenie procedury

Drugie ogłoszenie o zamówieniu: dostawa materiałów biurowych do Polskiej Akademii Nauk – Domu Zjazdów i Konferencji w Jabłonnie.

    Ogłoszenie o zamówieniu
    Opis przedmiotu zamówienia
    Formularz asort.-cenowy
    Projekt umowy
    Formularz ofertowy
    Ogłoszenie o wyborze wykonawcy

Ogłoszenie o zamówieniu: dostawa materiałów biurowych do Polskiej Akademii Nauk – Domu Zjazdów i Konferencji w Jabłonnie.

    Ogłoszenie o zamówieniu
    Opis przedmiotu zamówienia
    Formularz asort.-cenowy
    Projekt umowy
    Formularz ofertowy
    Zakończenie procedury

Zaproszenie do składania ofert w celu rozeznania rynku cen dla usługi projektowej dot. wykonania projektu budowlano-wykonawczego wielobranżowego - z możliwością udzielenia zamówienia.

    Zaproszenie do składania ofert
    Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
    Formularz ofertowy
    Zakończenie procedury

Przedmiotem zamówienia jest: "Wykonywanie usług pralniczych dla PAN DZiK w Jabłonnie w 2022r".

    Ogłoszenie o zamówieniu
    Załącznik nr 1 – formularz ofertowy
    Umowa
    Do zainteresowanych wykonawców
    Ogłoszenie o wyborze wykonawcy

Przedmiotem zamówienia jest: „Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego wielobranżowego wraz z uzyskaniem pozwolenia Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie oraz nadzorem autorskim w zakresie remontu bud. Pawilonu wschodniego – zlokalizowanego na terenie zespołu parkowo-pałacowego w Jabłonnie”.

    Ogłoszenie o zamówieniu
    Załącznik nr 1
    Załącznik nr 1a
    Załącznik nr 1b
    Załącznik nr 3
    Ogłoszenie o wyborze Oferty

Przedmiotem zamówienia jest: "Wykonywanie usług pralniczych dla PAN DZiK w Jabłonnie".

    Ogłoszenie o zamówieniu
    Załącznik nr 1 – formularz ofertowy
    Ogłoszenie o wyborze Wykonawcy

Przedmiotem zamówienia jest: "Sukcesywna dostawa warzyw i owoców (kat. I) dla PAN DZiK w Jabłonnie".

    Ogłoszenie o zamówieniu
    Załącznik nr 1a – Wymagania dot. jakości warzyw i owoców
    Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy
    Załącznik nr 3 – Formularz asortymentowo-cenowy
    Załącznik nr 4 – Wzór umowy
    Ogłoszenie o wyborze Wykonawcy

Przedmiotem zamówienia jest: "Sukcesywna dostawa mięsa świeżego wieprzowego i wołowego (kat. I) dla PAN DZiK w Jabłonnie".

    Ogłoszenie o zamówieniu
    Załącznik nr 2 - formularz ofertowy
    Załącznik nr 3 - formularz asortymentowo-cenowy
    Załącznik nr 4 - opis jakości mięso
    Załącznik nr 5 - wzór umowy
    Ogłoszenie o wyborze Wykonawcy

Przedmiotem zamówienia jest: "Sukcesywna dostawa mięsa świeżego drobiowego i dziczyzny (kat. I) dla PAN DZiK w Jabłonnie".

    Ogłoszenie o zamówieniu
    Załącznik nr 2 - formularz ofertowy
    Załącznik nr 3 - formularz asortymentowo-cenowy
    Załącznik nr 4 - opis jakości mięso
    Załącznik nr 5 - wzór umowy

Informacja o zakończeniu procedury wyboru bez wyłonienia Wykonawcy.

Przedmiotem zamówienia jest: „Wykonanie robót budowlanych w zakresie izolacji przeciwwilgociowej murów piwnic i fundamentów wraz z ociepleniem w budynku pałacowym w części frontowej i zachodniej północnej, PAN Dom Zjazdów i Konferencji w Jabłonnie, przy ul. Modlińskiej 105, 05-110 Jabłonna, wpisanym do rejestru zabytków pod numerem 1036/210, III etap”


    20210714_OGLOSZENIE.pdf
    20210714_SWZ.pdf
    20210714_SWZ_pliki_edytowalne.docx
    Załącznik 7 a - projekt - jablonna-palac - cz_opisowa
    Załącznik 7 a - projekt - Jablonna BIOZ
    Załącznik 7 a - projekt - Jabłonna STWiOR
    Załącznik 7 a - projekt -rysunki-3l
    Załącznik 7 a - projekt -rysunki-12l
    Załącznik 7 a - projekt -rysunki-17a4
    Załącznik 7 a - projekt -rysunki-rys-21L
    Załącznik 7 a - projekt -rysunki-rys-a3all2-A3
    Załącznik 7 a - projekt -rysunki-rys-1
    Załącznik 7 a - projekt -rysunki-rys-2
    Załącznik 7 a - projekt -rysunki-rys-2-A3
    Załącznik 7 a - projekt -rysunki-rys-3
    Załącznik 7 a - projekt -rysunki-rys-4
    Załącznik 7 a - projekt -rysunki-rys-4a
    Załącznik 7 a - projekt -rysunki-rys-5
    Załącznik 7 a - projekt -rysunki-rys-5-l
    Załącznik 7 a - projekt -rysunki-rys-6
    Załącznik 7 a - projekt -rysunki-rys-6-A3
    Załącznik 7 a - projekt -rysunki-rys-7
    Załącznik 7 a - projekt -rysunki-rys-7-A3
    Załącznik 7 a - projekt -rysunki-rys-8
    Załącznik 7 a - projekt -rysunki-rys-8-A3
    Załącznik 7 a - projekt -rysunki-rys-9
    Załącznik 7 a - projekt -rysunki-rys-9-A3
    Załącznik 7 a - projekt -rysunki-rys-10
    Załącznik 7 a - projekt -rysunki-rys-11
    Załącznik 7 a - projekt -rysunki-rys-12
    Załącznik 7 a - projekt -rysunki-rys-13
    Załącznik 7 a - projekt -rysunki-rys-14
    Załącznik 7 a - projekt -rysunki-rys-15
    Załącznik 7 a - projekt -rysunki-rys-16
    Załącznik 7 a - projekt -rysunki-rys-16-A3
    Załącznik 7 a - projekt -rysunki-rys-17
    Załącznik 7 a - projekt -rysunki-rys-18
    Załącznik 7 a - projekt -rysunki-rys-19
    Załącznik 7 a - projekt -rysunki-rys-20
    Załącznik 7 a - projekt -rysunki-rys-21
    20210714_SWZ_Załącznik7b_decyzja_PnB.pdf
    20210714_SWZ_Załącznik7c_decyzja_MWKZ.pdf
    20210714_SWZ_Załącznik7d_ekspertyza.pdf
    20210714_SWZ_Załącznik8_STWiOR.pdf
    20210714_SWZ_Załącznik8a_projekt_zagosp.pdf
    20210714_SWZ_Załącznik9_przedmiar.pdf
    20210714_SWZ_Załącznik10_ warunki_org-tech.pdf

Pytania i odpowiedzi do SWZ

PRZEDMIAR palac jablonna izolacja ścian PDF

Pytania i odpowiedzi do SWZ 2

W.w pliki są również do pobrania na stronie BIP PAN: https://bip.pan.pl/przetarg/713/wykonanie-robot-budowlanych-w-zakresie-izolacji-przeciwwilgociowej-murow-piwnic-i-fundamentow-wraz-z-ociepleniem-w-budynku-palacowym-w-czesci-frontowej-i-zachodniej-pan-dom-zjazdow-i-konferencji-w-jablonnie-przy-ul-modlinskiej-105-05-110-jablonna-wpisanym-do-rejestru-zabytkow-pod-numerem-1036-210-iii-etap

ZMIANA OGŁOSZENIA BZP

20210802_Sprostowanie

20210802_SWZ_RB_Izolacja_3etap_Sprostowana

20210802_SWZ_pliki_edytowalne_po zmianie

20210803_Palac Jablonna - izolacja ścian - PRZEDMIAR - po zmianie tytułu

INFORMACJA O KWOCIE NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Przedmiotem zamówienia jest: "Wykonanie projekut budowlano-wykonawczego wielobranżowego oraz nadzorem autorskim w zakresie remontu bud. Pawilonu wschodniego - zlokalizowango na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Jabłonnie:

    Zapytanie ofertowe
    Zal 1 - formularz ofertowy
    Zal 1a - wykaz usług
    Zal 1b - wykaz osób
    Zal 2 - opis przedmiotu zamówienia
    Zal 3 - projekt umowy
    Zakończenie procedury

PAN Dom Zjazdów i Konferencji w Jabłonnie ogłasza plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021

Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021

Przedmiotem zamówienia jest: "Wykonywanie usług pralniczych dla PAN DZiK w Jabłonnie".


    Ogłoszenie o zamówieniu
    Formularz ofertowy
    Projekt umowy
    Unieważnienie
    Ogłoszenie o zamówieniu - poprawione
    Ogłoszenie o wyborze wykonawcy
    Wykaz złożonych ofert

Przedmiotem zamówienia jest: "Dostawa materiałów biurowych do Polskiej Akademii Nauk – Domu Zjazdów i Konferencji w Jabłonnie".

    Ogłoszenie o zamówieniu
    Formularz ofertowy
    Lista art. biurowych formularz cenowy
    Projekt umowy
    Ogłoszenie o wyborze wykonawcy

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi pn.: "Malowanie pomieszczeń Pałacu w Jabłonnie".

    Ogłoszenie o zamówieniu
    Formularz ofertowy
    Wykaz zrealizowanych usług
    Wzór umowy
    Wybór oferty

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi pn.: "Wymiana 36 opraw oświetleniowych w Zespole Pałacowo-Parkowym w Jabłonnie".

    Ogłoszenie o zamówieniu
    Formularz ofertowy
    Karta katalogowa OS-1
    Karta katalogowa S-30
    Wykaz usług
    Wzór umowy
    Wybór oferty

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi pn.: „Wykonanie dokumentacji inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej wielobranżowej dla 10 budynków na terenie PAN Dom Zjazdów i Konferencji w Jabłonnie”.

    Ogłoszenie
    Formularz ofertowy
    Załącznik 1a
    Załącznik 1b
    Ogłoszenie o wyborze wykonawcy

Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa materiałów biurowych do Polskiej Akademii Nauk – Domu Zjazdów i Konferencji w Jabłonnie.

    Ogłoszenie
    Załącznik nr 1_formularz ofertowy
    Załącznik nr 2_lista art. biurowych formularz cenowy
    Załącznik nr 3_warunki umowy
    Ogłoszenie o wyborze oferty

Wykonywanie usług pralniczych dla PAN DZiK w Jabłonnie w zakresie prania i prasowania pościeli, ręczników obrusów i serwetek w 2020 r.

    Treść ogłoszenia
    Formularz ofertowy
    Formularz ofertowy w wersji edytowalnej
    Projekt umowy
    Ogłoszenie o wyborze oferty