Praca

Pałac w Jabłonnie
  • standardowa czcionka
  • Największa czcionka
  • barwa dla niewidomych
     
     
      Ogłoszenie z dnia 14.05.2024r
 
      Przedmiotem zamówienia jest konsultacja techniczna i sporządzenie opisu technicznego planowanych prac
      projektowych dla przebudowy rozdzielnicy głównej, WLZ oraz przyłączy do budynków na terenie pałacowo-
      parkowym w Jabłonnie
 
      Ofertę należy przesłać na adres e-mail: zp@palacjablonna.pan.pl - w terminie do dnia 17.05.2024r. 
 
      Termin wykonania zamówienia: należy wykonać do 10 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.  
 
      Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, się dysponowaniem lub będzie dysponował:
 
      co najmniej jedną osobą, która będzie pełnić funkcję projektanta, która posiada uprawnienia budowlane do
      projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
      bez ograniczeń.
 
      Zatrudnienie na podstawie Umowy BtoB.
 
 
      Ogłoszenie z dnia 14.05.2024r
 
      Przedmiotem zamówienia jest konsultacja techniczna i sporządzenie opisu technicznego  planowanych prac
      projektowych dla budowy oświetlenia zewnętrznego na terenie pałacowo-parkowym w Jabłonnie
 
      Ofertę należy przesłać na adres e-mail: zp@palacjablonna.pan.pl - w terminie do dnia 17.05.2024r.
 
      Termin wykonania zamówienia: należy wykonać do 10 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.  
 
      Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, się dysponowaniem lub będzie dysponował:
 
      co najmniej jedną osobą, która będzie pełnić funkcję projektanta, która posiada uprawnienia budowlane do 
      projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
      bez ograniczeń.
 
      Zatrudnienie na podstawie Umowy BtoB.
 
      Ogłoszenie z dnia 30.04.2024r
 
      Przedmiotem zamówienia jest konsultacja techniczna i sporządzenie opisu technicznego planowanych prac
      projektowych dla budowy nowego źródła ciepła dla zespołu parkowo – pałacowego w Jabłonnie
 
      Ofertę należy przesłać na adres e-mail: zp@palacjablonna.pan.pl - w terminie do dnia 08.05.2024r.
 
      Termin wykonania zamówienia: należy wykonać do 10 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.  
 
      Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, się dysponowaniem lub będzie dysponował:
 
      co najmniej jedną osobą, która będzie pełnić funkcję projektanta, która posiada uprawnienia budowlane do
      projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i  instalacji cieplnych, gazowych, wentylacyjnych,
      wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń.
 
      Zatrudnienie na podstawie Umowy BtoB.
 
      Oferta została wyłoniona.
 
 
Ogłoszenie z dnia 19.04.2024 r.
   
    Główny specjalista ds. administracji
 
    Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 
    Pomoc w przygotowaniu oraz prowadzeniu spraw związanych z postępowaniami o zamówienia publiczne m. in.:
    • sporządzanie kompletnej dokumentacji postępowania o zamówienie publiczne oraz innej dokumentacji niezbędnej w postępowaniach o zamówienie publiczne,
    • prowadzenie Rejestru,
    • świadczenie pomocy merytorycznej przy przeprowadzaniu postępowań przetargowych,
    • pomoc w przygotowywaniu umów z wybranym oferentem,
    • sprawdzenie poprawności innych dokumentów przygotowywanych w związku z zamówieniami publicznymi,
    • przechowywanie dokumentacji postępowania,
    • dbanie o właściwe warunki przechowywania i archiwizowania dokumentów,
    • udzielanie informacji interesantom, prowadzenie korespondencji dotyczącej zamówień publicznych.
 
     Prace administracyjne i prowadzenie biura:
     • nadzór na prawidłowym obiegiem i archiwizacją dokumentów,
     • prowadzenie rejestru dokumentacji przychodzącej i wychodzącej,
     • realizacja zadań związanych z prawidłową pracą administracji.
 
     Wymagania niezbędne:
     • odpowiedzialność za powierzone zadania,
     • umiejętność dobrej organizacji pracy, samodzielność w działaniu, a także współpracy w zespole,
     • znajomość pakietu MS Office, EXCEL,
     • odpowiedzialność, sumienność, uczciwość, rzetelność,
     • wykształcenie wyższe 
     • doświadczenie na podobnym stanowisku.
 
     Oferujemy:
     • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę/zlecenie/B2B,
     • Pracę pon.-pt. 
     • Wszystkie niezbędne narzędzia do pracy,
     • Praca w prestiżowym miejscu – na terenie zespołu pałacowo-parkowego położonego w Jabłonnie.
 
      Zgłoszenia (CV zawierające klauzulę o przetwarzaniu danych osobowych) prosimy wysyłać do dnia 30.04.2024 r. na 
      adres: piotr.jasinski@palacjablonna.pan.pl
 
      Oferta została wyłoniona.