Pałac w Jabłonnie
XVIII-wieczny zespół pałacowo-parkowy
Zapraszamy do Jabłonny koło Warszawy.

Przedmiotem zamówienia jest: "Wykonywanie usług pralniczych dla PAN DZiK w Jabłonnie".

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Formularz ofertowy
 3. Projekt umowy
 4. Unieważnienie
 5. Ogłoszenie o zamówieniu - poprawione
 6. Ogłoszenie o wyborze wykonawcy

 

Przedmiotem zamówienia jest: "Dostawa materiałów biurowych do Polskiej Akademii Nauk – Domu Zjazdów i Konferencji w Jabłonnie".

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Formularz ofertowy
 3. Lista art. biurowych formularz cenowy
 4. Projekt umowy
 5. Ogłoszenie o wyborze wykonawcy

 

 


PRZETARGI ARCHIWALNE

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi pn.: "Malowanie pomieszczeń Pałacu w Jabłonnie".

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Formularz ofertowy
 3. Wykaz zrealizowanych usług
 4. Wzór umowy
 5. Wybór oferty

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi pn.: "Wymiana 36 opraw oświetleniowych w Zespole Pałacowo-Parkowym w Jabłonnie".

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Formularz ofertowy
 3. Karta katalogowa OS-1
 4. Karta katalogowa S-30
 5. Wykaz usług
 6. Wzór umowy
 7. Wybór oferty

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi pn.: „Wykonanie dokumentacji inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej wielobranżowej dla 10 budynków na terenie PAN Dom Zjazdów i Konferencji w Jabłonnie”.

 1. Ogłoszenie
 2. Formularz ofertowy
 3. Załącznik 1a
 4. Załącznik 1b
 5. Ogłoszenie o wyborze wykonawcy

Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa materiałów biurowych do Polskiej Akademii Nauk – Domu Zjazdów i Konferencji w Jabłonnie.

 1. Ogłoszenie
 2. Załącznik nr 1_formularz ofertowy
 3. Załącznik nr 2_lista art. biurowych formularz cenowy
 4. Załącznik nr 3_warunki umowy
 5. Ogłoszenie o wyborze oferty

Wykonywanie usług pralniczych dla PAN DZiK w Jabłonnie w zakresie prania i prasowania pościeli, ręczników obrusów i serwetek w 2020 r.

 1. Treść ogłoszenia
 2. Formularz ofertowy
 3. Formularz ofertowy w wersji edytowalnej
 4. Projekt umowy
 5. Ogłoszenie o wyborze oferty

„Kontrola okresowa polegająca na sprawdzeniu stanu technicznego (przegląd techniczny) roczna obiektów budowlanych będących w zasobie nieruchomości PAN Dom Zjazdów i Konferencji w Jabłonnie przy ul. Modlińskiej 105”.

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Zalacznik nr 1_wzor formularza ofertowego
 3. Zalacznik nr 2_Karta przegladow rocznych
 4. Zalacznik nr 3_wzor protokolu z kontroli technicznej
 5. Zalacznik nr 4_wzor protokolu odbioru dokumentacji
 6. Zalacznik nr 5_wzor umowy
 7. Ogłoszenie o wyborze Wykonawcy

 

PAN Dom Zjazdów i Konferencji w Jabłonnie ogłasza przetarg na: „Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej murów piwnic i fundamentów wraz z ociepleniem w budynku pałacowym w części południowo-wschodniej, PAN Dom Zjazdów i Konferencji w Jabłonnie, przy ul. Modlińskiej 105, 05-110 Jabłonna, wpisanym do rejestru zabytków pod numerem 1036/210, II etap”.

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
3. Załączniki w word

4. Dokumentacja techniczna obiektów do pobrania i rozpakowania http://pobierz.pan.pl/data/public/aba9b6

5. Protokół z otwarcia ofert

6. Ogłoszenie o wyborze Wykonawcy

 

PAN Dom Zjazdów i Konferencji w Jabłonnie ogłasza zapytanie mające na celu rozeznanie rynku i ewentualne udzielenie zamówienia na usługę wstawienie 4 przęseł ogrodzenia wraz ze wspawaniem i transportem na terenie PAN DZiK w Jabłonnie

1. Ogłoszenie o zamówieniu

PAN Dom Zjazdów i Konferencji w Jabłonnie ogłasza zapytanie mające na celu rozeznanie rynku i ewentualne udzielenie zamówienia na wstawienie 4 przęseł ogrodzenia wraz ze wspawaniem i transportem na terenie PAN DZiK w Jabłonnie

1. Ogłoszenie o zamówieniu

 

PAN Dom Zjazdów i Konferencji w Jabłonnie ogłasza zamówienie na: „Świadczenie usługi ochrony mienia, polegającej na fizycznej ochronie obiektów Polskiej Akademii Nauk - Domu Zjazdów i Konferencji w Jabłonnie, ul. Modlińska 105, znak sprawy 03/2019/ZP":

1. Ogłoszenie o zamówieniu http://pobierz.pan.pl/data/public/c1d913
2. Załączniki do ogłoszenia o zamówieniu – wersja edytowalna
3. Odpowiedzi na pytania do Ogłoszenia, zmiana Ogłoszenia, zmiana terminu składania i otwarcia ofert

4. Odpowiedzi na pytania do Ogłoszenia

5. Wersja edytowalna zmienionych załączników: wykaz osób  i formularz ofertowy

6. Protokół z otwarcia ofert

7. Informacja o wyborze oferty

 

PAN Dom Zjazdów i Konferencji w Jabłonnie ogłasza zamówienie na: „Wykonanie remontu na budynkach wpisanych do rejestru zabytków pod numerem 1036/210 tj.: dachu na pawilonie zachodnim, dachu na pawilonie wschodnim, dachu i pergoli na kordegardzie wschodniej, dachu i pergoli na kordegardzie zachodniej, dachu na oranżerii w PAN Dom Zjazdów i Konferencji w Jabłonnie przy ul. Modlińskiej 105, 05-110 Jabłonna”.

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
3. Załączniki w word
4. Dokumentacja techniczna obiektów do pobrania i rozpakowania: http://pobierz.pan.pl/data/public/7c7779

5. Protokół z otwarcia ofert

6. Informacja o wyborze oferty

 

Pan Dom Zjazdów i Konferencji w Jabłonnie ogłasza plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2019

 

Planowane przetargi