Pałac w Jabłonnie
XVIII-wieczny zespół pałacowo-parkowy
Zapraszamy do Jabłonny koło Warszawy.
XIV Festiwal Nauki
Dom Zjazdów i Konferencji PAN
Jabłonna, ul. Modlińska 105
18 i 19 IX 2010 r godz. 10.00-17

PROGRAM:
Centrum Badan Kosmicznych PAN
Próby poszukiwania życia w Układzie Słonecznym – M. Błęcka, 18 IX g. 11, P
Centrum Astronomiczne Mikołaja Kopernika PAN
Globalne ocieplenie: fakty i mity – M. Sarna, 18 IX g. 12, P, Wa
BioCentrum Edukacji Naukowej
Przejdź tropem ewolucji – M. Badurek, 18 IX g. 11, Wa
W trakcie edukacyjnej gry planszowej uczestnicy warsztatu prześledzą tok ewolucji od zarania po czasy współczesne. Każdy z graczy stanie się jednym
z tysiąca organizmów żyjących obecnie na Ziemi.
Szkoła Festiwalu Nauki
Zrób naszyjnik z własnym DNA – J. Lilpop, 18 IX g. 11, Wa
Przy użyciu prostych odczynników chemicznych samodzielnie wyizolujesz DNA z własnych komórek i będziesz mógł zabrać probówkę do domu!
Każdemu będziesz mógł powiedzieć "Patrz! Tak wygląda moje DNA!"
Badaj świat! – A. Chołuj, 18 IX g. 11, Wa
Jak należy przeprowadzić naukowy eksperyment? Jak postawić hipotezę oraz dobrać narzędzia badawcze? Okazuje się, że w każdym wieku możemy
się tego dowiedzieć a rozwiązywanie problemów naukowych stanie się dla nas jasne.
Sam zbadaj swój świat – A. Chołuj, 18 IX g. 11, P, Wa
Leśny Kompleks Promocyjny Lasy Warszawskie
Nowoczesne leśnictwo i edukacja leśna – E. Grzywacz, 18 IX i 19 IX, g. 10-17, P, Wa
Lasy Państwowe Nadleśnictwo Jabłonna
Leśna szkółka kontenerowa w Skierdach – 18 IX i 19 IX, g. 10-17, P, Wa
Wydział Leśny SGGW
Ekoinżynieria – M. Wasilewski, 19 IX, g. 10-17, P, Wa
Ocena stanu zdrowotnego drzew za pomocą pomiaru prędkości przepływu fali dźwiękowej – M. Orzechowski, 18 IX, g. 10-17. P, Wa
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Jadwisinie
Ziemniak na polskim stole – W. Nowacki, B. Lutomirska, 18 IX i 19 IX, g. 10-17, P, Wa, Wys
Ogród Botaniczny PAN
Jesienne róże, Świat w powiększeniu – D. Kucharski, 18 IX i 19 IX, g. 10-17, P, Wa
Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego PAN
Dobrze wiem co jem – M. Czauderna, H. Fandrejewski, A. Gajewska, T. Michałowski, A. Mieczkowska, J. Raj, J. Pająk, S. Smulikowska, M.
Snochowski, M. Weremko, J. Woliński, 18 IX g. 11, P, Wy
O upodobaniach żywieniowych zwierząt i ich adaptacji do potrzeb żywieniowych ludzi. Omówione zostaną możliwości wywołania zmian na poziomie
mikroelementów, witamin oraz regulacji hormonalnej. Dieta może być lekiem.
Wycieczka do Instytutu – M. Snochowski, 18 IX g. 11
Zwiedzanie pracowni naukowych oraz pomieszczeń dla świń, krów, owiec i kur. Wykłady: fizjologia, żywienie (funkcjonalne); przemiana białka i energii,
regulacje (neuro) hormonalne; telemetria, biologia molekularna, radioizotopy, analizy chemiczne.
Zakład Biologii Antarktyki PAN
Antarktyka – T. Janecki, 18 IX i 19IX g. 10-17
Instytut Geofizyki PAN, Zakład Badań Polarnych
Czy satelita podgląda polarników? – A. Pietrzak, 18 IX g. 14.30 i 19 IX g. 15.00, P
O wykorzystaniu danych satelitarnych w badaniach polarnych.
Rok z życia Polskiej Stacji Polarnej w Hornsundzie – J. Giżejewski, 18 IX g. 13.30, 19 IX g. 14, W
Stacja z Kosmosu - Kosmos ze Stacji – Zakład Badań Polarnych, 18 IX i 19 IX, g. 10-17, W
Wystawa prezentuje przykłady wykorzystania obrazów satelitarnych w badaniach środowiska polarnego okolicy Polskiej Stacji Polarnej w Hornsundzie
oraz obserwacje zórz polarnych.
Zmiany środowiska polarnego pod wpływem krótkoterminowych i długookresowych zmian klimatu – P. Głowacki, D. Puczko, 18 IX g. 10.30, 19
IX g. 11.30, W
Laserowe badania atmosfery na Spitsbergenie – G. Karasiński, 18 IX g. 11.30, W
Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW
Ameryka między rakiem a koziorożcem – J. Makowski, J. Miętkowska-Brynda, 18 IX i 19 IX g. 10-17, P, Wa, W, Wys
Stowarzyszenie Warszawska Grupa Wysokościowa s12
Akademia Ochrony Ludności s12 – K. Jakucy, 19 IX, g. 10-17, P
Warszawski Uniwersytet Medyczny
Cisza przed burzą - medycyna wojskowa wrzesień 1830 – M. J. Turos, 18 IX i 19 IX, g. 10-17, P, Wys
Centrum Zdrowia Dziecka
Nadwaga i otyłość u dzieci i młodzieży - to już epidemia? – Z. Kułaga, 19 IX g.15, P
Akademia Wychowania Fizycznego
Testy funkcjonalne sprawności fizycznej, spotkanie ze sportowcami – Z. Trzaskoma, 18 IX i 19 IX, g. 10-17, P
Pomiary skoczności na platformie dynamometrycznej oraz siły chwytu ręki z wykorzystaniem specjalnego urządzenia, konkursy sportowe dla dzieci i
młodzieży, spotkanie ze sportowcami.
Europejskie Stowarzyszenie Studentów Medycyny
Szpital pluszowego misia. –18 IX i 19 IX, g. 10-17, P, Wa
Wydział VI Nauk Medycznych PAN
Nadciśnienie problem społeczny – E. Szczepańska-Sadowska, A. Januszewicz, 19 IX g. 11, W
Dopalacze. Fakty i mity. – J. Zawilska, 19 IX g. 14, W
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej
"To nie jest kraj dla Jamesa Bonda" - o szpiegach i ich wrogach w niekoniecznie krzywym zwierciadle – K. Rękawek, 18 IX g. 13, W
Celem tej prezentacji będzie pokazanie Jamesa Bonda i jego wrogów jako istoty ułomne, tj. od mniej znanej i mniej medialnej strony.
Szwedzki dla początkujących – M. Mikołajczyk, P. Rosińska, 18 IX g. 11, W
Świat według szefa i podwładnego – A. Cisłak, 19 IX g. 11.30, W
Szefowie i podwładni inaczej interpretują zachowania innych osób i podejmują różne strategie rozwiązywania problemów.
Czy można mieć za dużo kapitału społecznego? Przypadek Islandii – K. Growiec, 19 IX g. 14, W
Psycholog społeczny zastanawia się nad skutkami kryzysu, którego doświadczyli obywatele Islandii, w szczególności interesuje ją, jak kryzys wpłynął na
zaufanie społeczne i więzi społeczne.
Dlaczego moja piątka z egzaminu jest lepsza niż piątka mojego kolegi? - specyfika przetwarzania
informacji w myśleniu o obiektach społecznych i niespołecznych – J. Niewiarowski, 18 IX g. 12, W
Człowiek podejmuje setki decyzji w oparciu o porównywanie do siebie różnych obiektów i często zdecydowanie przeszacowuje swoje oceny na korzyść
jednego z nich. Są efektami zawyżania / zaniżania.
Dlaczego im jesteśmy starsi tym szybciej płynie nam czas? – M. Gola, 18 IX g. 13, W
Co się dzieje z subiektywnym poczuciem czasu kiedy się starzejemy? Przedstawione będą wyniki badań elektrycznej aktywności mózgów (EEG) osób
starszych i młodych.
Ludzkie jaszczurki – W. Kulesza, 19 IX g. 15, W
Czy my – ludzie – w toku ewolucji również upodabniamy się do środowiska. Jeżeli tak, to po co? Psycholog społeczny
zastanawia się nad tymi pytaniami.
Jeńcy wojenni. Trudna historia i kłopotliwa teraźniejszość – Ł. Majewski, 18 IX g. 12.00, W
Jaki jest status jeńca wojennego? Przedstawione będą wybrane kwestie oraz obecne procedury prawne związane ze statusem jeńca.
Ochrona dziedzictwa kulturalnego ludzkości w związku z konfliktami zbrojnymi. Prawo a fakty – P. Kowalski, 18 IX g. 11, W
Prezentacja regulacji prawnej międzynarodowej i polskiej: co jest chronione, jak jest chronione, jak jest naprawdę.
GPE Psychotronics
Psychologia na drodze – W. Korchut, 18 IX i 19 IX g. 10-17, Wa
Samochód rajdowy –18 IX i 19 IX g. 10-17, P, Wa
Diagnostyka psychologiczna kierowców –18 IX i 19 IX g. 10-17 pokaz, spotkania, warsztaty
Czy samochód to tylko środek transportu - osobowość i emocje kierujących pojazdami – 18 IX i 19 IX g. 10-17, P, Wa
Mieczysław Wojciechowski
Inteligencja emocjonalna a przedsiębiorczość – M. Wojciechowski, 19 IX g.14.30, Wa, W
Instytut Archeologii i Etnologii PAN
Wydawnictwa Instytutu Archeologii i Etnologii PAN – K. Górka, 18 IX i 19 IX g. 10-17, Wys
Wystawa z wykopalisk podczas budowy autostrady – K. Górka, 18 IX i 19 IX g. 10-17
Rekonstrukcja twarzy – K. Górka, 18 IX i 19 IX g. 10-17, P, Wa
Życie w epoce neolitu – K. Górka, 18 IX i 19 IX g. 10-17, P, Wa
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina
Fortepian na cztery ręce – Ravel Piano Duo 19 IX g. 13, P
Instytut Sztuki PAN
Odkrywanie muzyki - odkrywanie historii 19 IX g. 14, P, W
Lipiec 1955 - miesiąc, który zmienił bieg polskiej Sztuki współczesnej –19 IX g. 11.30, P, W
Jak powstaje biogram artysty? Historyk sztuki jako detektyw –18 IX g. 12, P, W
Kostium w obrazach Jana Matejki –18 IX g. 10.30, P, W
Najstarsze nagrania polskiej muzyki tradycyjnej we współczesnym cyfrowym środowisku medialnym –19 IX g. 10.45, P, W
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Malowanie na batiku – A. Jędrzejec, 18 IX i 19 IX g. 10-17, P, Wa
Techniki grafiki artystycznej – R. Kurzaj, 18 IX i 19 IX g. 10-17, P, Wa
Krosna tkackie – D. Grynczel, 18 IX i 19 IX g. 10-17, P
Wystawa dzieł Ivana Marko – I. Marko, 19 IX g. 13, Wys
Instytut Transportu Samochodowego
Symulator zderzeń, symulator dachowania, urządzenia ochrony osobistej. 18 IX i 19 IX, g. 10-17, K, P, Wa
Jak i po co działa odblask – A. Wojciechowski, 18 IX i 19 IX, g. 10-17, W
Pokazy autogogli i mini kasków, kącik dla dzieci w zakresie promocji i edukacji bezpieczeńska ruchu drogowego – T. Targosiński 18 IX i 19 IX g.
10-17, W
Mars Society Polska
Robot MAGMA – 18 IX i 19 IX g. 10-17, P, Wa
Studenckie Koło Aerodynamiki Pojazdów SKAP
Aerodynamika samochodów - super oszczędne pojazdy – Ł. Rogujski, 18 IX i 19 IX g. 10-17, P, Wa, Wys
Wydział Elektryczny Politechnika Śląska
Zawody robotów klasy HEXOR – T. Stenzel, 18 IX i 19 IX g. 10-17, P, K, Wa
Wydział Elektryczny, Politechnika Warszawska
Nieobliczalne możliwości energii elektrycznej – G. Jankowicz, 18 IX i 19 IX g. 10-17, Wa
Muzeum Wojska Polskiego
Wyniki konkursu na projekt nowego gmachu Muzeum Wojska Polskiego w Cytadeli Warszawskiej – J.Cisek, 19 IX g. 11.30, W
Pokazy sprzętu ciężkiego – R. Matuszewski, 18 IX i 19 IX g. 10-17, P, Wa
Okazy broni ręcznej dawnej i z wieku XX, dokumentacja ikonograficzna sztandaru 6 pułku ułanów 1939r. – J. Frątczak, 18 IX i 19 IX g. 10-17, P
Muzeum Historyczne w Legionowie
Major Władysław Pomaski 1895-1981 – J. Szczepański, 19 IX g. 16
Prezentacja książki "Major Władysław Pomaski 1895-1981", będącej biografią oficera II RP i znanego pilota balonowego.
Muzeum Historyczne – J. Szczepański, 19 IX g. 10-17, K, Wys
Prezentacja dorobku muzeum, konkurs historyczny, ciekawe eksponaty
Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie
Ceramiczne puzzle – A. Bart, 18 IXi 19 IX g. 10-17, P, Wa
Centrum Szkolenia Policji w Legionowie
Techniki interwencji policyjnych z wykorzystaniem pojazdów – A. Rosół, A. Sałkowska, 19 IX g. 10-17, P, Wa, Wys
Pokaz zostanie wzbogacony prezentacją motocykli służbowych, pojazdów z videorejestratorem, urządzeń elektronicznych do badania stanu trzeźwości.
Zasady daktyloskopowania osób.
Pokaz psów służbowych – A. Rosół, A. Sałkowska, 19 IX g. 14.30, P
Innowacyjne techniki w policji – 19 IX g. 10-17, P, Wa
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
Nowości techniczne w pojazdach wykorzystywanych przez jednostki straży pożarnej – L. Smuniewski, T. Kołodziejski, 18 IX i 19 IX g. 10-17, P,
Wa, Wys
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Legionowie
Z matematyką w przyszłość – B. Zawadzka, 18 IX g.10.30, P
Paradoks trucizn – K. Tomaszewska, 18 IX g. 11.00, P
Chemia w eksperymentach – K. Zapora, 18 IX g. 11.30, P
Świat konsumenta – M. Nowak, 18 IX g. 12.00, P
Niepubliczna Muzyczna Szkoła Podstawowa I i II stopnia z Legionowa
Instrumenty bez tajemnic – 18 IX g. 11.00-14.00 i 19 IX g. 14.00-17.00, P
Zespół Szkolno-Przedszkolny
Miej pasję, bo pasja czyni cię człowiekiem – H. Olkucka, 18 IX i 19 IX g. 10-17, K, P, Wys
Instytut Archeologii i Etnologii PAN, (Oddział w Poznaniu)
Pielgrzymowanie do tybetańskiej Góry Kailas – A. Szymoszyn – 18 i 19 IX g. 10-17
Współczesne Fidżi – Ł. Kaczmarek – 18 i 19 IX g. 10-17
Pszczelarstwo w Himalajach – R. Beszterda – 18 i 19 IX g. 10-17