Pałac w Jabłonnie
XVIII-wieczny zespół pałacowo-parkowy
Zapraszamy do Jabłonny koło Warszawy.

Spotkania z muzyką im. B. Sokorskiej 2016

VI FESTIWAL MUZYCZNY IM. BOGNY SOKORSKIEJ
W PAŁACU DOMU ZJAZDÓW I KONFERENCJI W JABŁONNIE 2016
Program
3 grudnia – sobota
godz. 16.00 - Pałac w Jabłonnie
SCENA MŁODYCH TALENTÓW ORAZ WSPOMIENIE O WIELKIEJ MISTRZYNI
KOLORATURY – BOGNIE SOKORSKIEJ
Wykonawcy: młodzież ze szkół muzycznych I i II stopnia, studenci wyższych uczelni
muzycznych: Bartłomiej Lipski – akordeon, Natalia Stelmach – flet, Teresa Łukomska –
skrzypce, Aleksandra Sobota – fagot, Wiktoria Krużyk – klarnet, Agata Kucharska – fortepian,
Alicja Kiełtyka – skrzypce, Karolina Królak – śpiew, Artur Szałkowski – śpiew, Katarzyna
Kowalczyk – śpiew, akompaniament – Adam Sychowski
W programie utwory kompozytorów: Ch.W. Glucka, O. Riedinga, G.F. Telemana, W.A.
Mozarta, G.M. Rodrigueza, A. Dvoraka, Fr. Chopina, St. Moniuszki, D. Szostakowicza, T.
Bairda
Prowadzenie koncertu – Tadeusz Lempkowski
godz. 18.00 - Pałac w Jabłonnie
SALON MUZYKI POLSKIEJ
Koncert w wykonaniu solistów Filharmonii Narodowej i Warszawskiej Opery Kameralnej:
Joanny Okoń – skrzypce, Anny Wróbel – wiolonczela, Grażyny Mądroch – sopran
koloraturowy i Adama Sychowskiego – fortepian.
W programie utwory kompozytorów polskich m.in.: K. Kurpińskiego, F.I. Dobrzyńskiego, Fr.
Chopina, M.K. Ogińskiego, St. Moniuszki, H. Wieniawskiego, K. Pendereckiego, P. Wróbla.
Prowadzenie koncertu – Grażyna Mądroch
4 grudnia – niedziela
godz. 13.00 - Kościół parafialny w Chotomowie
Musica sacra europea – GŁOS DO CIEBIE WZNOSIMY
Koncert muzyki sakralnej w wykonaniu artystów - śpiewaków Opery Narodowej i Filharmonii
Narodowej: Iwony Murawskiej-Truszczyńskiej – sopran, Dagmary Sokalskiej – mezzosopran i
Adama Kuczewskiego – organy.
W programie arie z oratoriów, pasji i mszy G.F. Haendla, J.S. Bacha, W.A. Mozarta a także
Home Oferta Historia Kontakt Dojazd Kultura Nauka Praca Wirtualny spacer Galeria zdjęć
kompozytorów współczesnych m.in. A.L. Webbera.
Prowadzenie koncertu – Iwona Murawska-Truszczyńska
godz. 17.00 - Pałac w Jabłonnie
WINO, KOBIETY I ŚPIEW – impresje muzyczne z udziałem solistów - śpiewaków Opery
Narodowej i Warszawskiej Opery Kameralnej: Marzanny Rudnickiej - sopran, Grażyny
Mądroch – sopran koloraturowy, Elżbiety Wróblewskiej – mezzosopran, Witolda Matulki –
tenor, Witolda Żołądkiewicza – baryton, Ryszarda Morki – bas, Witolda Wołoszyńskiego –
fortepian oraz orkiestry kameralnej INTERMEZZO pod kierunkiem Adama Sychowskiego.
W programie największe przeboje operowe, operetkowe i muzyki estradowej m.in. z opery
Don Pasquale – G. Donizettiego, Wesele Figara – W.A. Mozarta, Straszny dwór – St.
Moniuszki, przeboje operetkowe rodziny Straussów, słynne walce, czardasze, polki z operetek:
Zemsta nietoperza, Wiedeńska krew, Baron cygański a także popularne piosenki estradowe z
repertuaru światowego.
Prowadzenie koncertu – Mirosław Rzońca