Pałac w Jabłonnie
XVIII-wieczny zespół pałacowo-parkowy
Zapraszamy do Jabłonny koło Warszawy.

IX FESTIWAL NAUKI

Program 24 i 25 września 2005 r.
24 września
•Inauguracja, powitanie gości - 24 IX, g. 10
•"Niebezpieczne związki Słońce - Ziemia, czyli o niewidzialnych huraganach, magnetycznych burzach i innych strasznych i pięknych zjawiskach" -
pokazy, pogadanki tematyczne - 24 IX Centrum Badań Kosmicznych PAN
•Ameryka Łacińska - ludzie, kultura, krajobrazy - pokazy, pogadanki tematyczne - 24 IX UW Wydział Geografii i Studiów Regionalnych IKR
•"Ceramiczne puzzle" - pokazy, warsztaty - 24 IX Państwowe Muzeum Archeologiczne
•"Wartość odżywcza i kulinarna ziemniaków" - wystawa, pogadanka tematyczna - 24 IX Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Oddział w Jadwisinie
•Sondaż atmosferyczny - 24 IX g. 13 Miejsce: IMGW Ośrodek Aerologii w Legionowie
•"Rembrandt" - warsztaty graficzne pokaz techniki grafiki artystycznej - 24 IX Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
•Nowe odmiany i technologie uprawy pod osłonami warzyw, owoców i kwiatów - wystawa 24 IX Powiatowy Zespół Doradców Rolnych w Legionowie
•Ścieżka edukacyjna - ekologiczna - pomniki przyrody - 24 IX Nadleśnictwo Jabłonna
•I Ty możesz zostać wynalazcą - pokazy 24 IX Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Legionowie
•"Ocena sprawności fizycznej - wytrzymałości, szybkości, skoczności, siły, koordynacji ruchowej oraz stanu psychofizjologicznego" - pokazy, warsztaty -
24 IX Instytut Sportu AWF, Zakład Teorii Sportu
•"Jak powstała moneta" - pokazy, warsztaty - 24 IX Średniowieczna Mennica
•Gabinet heraldyczno-genealogiczny - prelekcje, wystawa - 24 IX Stowarzyszenie Dom Polski Sarmacja
•"Cukrzyca - Epidemia XXI wieku. Czy jesteśmy bez szans?" - 24 IX Stowarzyszenie Dom Polski Sarmacja
•"Fizyka w służbie biologii" - pokazy, warsztaty - 24 IX Fundacja BioEdukacji
•"Jawnie o szyfrach - od Enigmy do kryptologii współczesnej" - pokazy - 24 IX, g. 11-13 Instytut Fizyki PAN
•"Globalne problemy niszczenia warstwy ozonowej" - prelekcja - 24 IX g. 11 IMGW Ośrodek Aerologii w Legionowie
•"Laboratorium w kuchni" - pokazy, warszataty - 24 IX, g. 12-15 Fundacja BioEdukacji
•"Nie palę" - pogadanki tematyczne, pokazy - 24 IX g. 13-17 Instytut Kardiologii
•IV Międzynarodowy Rok Polarny - wkład nauki polskiej w badania Arktyki - pogadanki tematyczne, pokazy - 24 IX Zakład Badań Polarnych i Morskich
•Biotechnologia roślin w produkcji leków naturalnych - prelekcja - 24 IX g. 14 Akademia Medyczna w Gdańsku
•"Zwierzęta i ludzie na dobre i na złe", panel dyskusyjny - 24 IX, g. 12 Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt PAN im. Jana Kielanowskiego
•"System przekazu cyfrowego EKG poprzez sieć GSM w czasie rzeczywistym" - pokazy, pogadanki tematyczne - 24 IX g. 13-17
•"Pro-Plus" Praktyczne zastosowanie podnośnika hydraulicznego SH-40" - pokaz - 24 IX g. 13 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w
Legionowie
•Listy do Matki, Aliny i Czesława Centkiewiczów - prezentacja - 24 IX g. 16 Towarzystwo Przyjaciół Legionowa
•Zwiedzanie IFiŻZ: pomieszczeń dla zwierząt i pracowni naukowych - wycieczka - 24 IX g. 10, g. 13 Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt PAN im. Jana
Kielanowskiego
•Sprawność użytkowa psów służbowych Policji - pokaz - 24 IX g. 17 Centrum Szkolenia Policji w Legionowie
•"Nowinki w żywieniu człowieka" - pokaz 24 IX g. 11 Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, SGGW
•"Jak pracuje przewód pokarmowy człowieka" - pokaz - 24 IX g. 12.30 Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, SGGW
•"Mały dietetyk - sam komponuje i gotuje - pokaz 24 IX g. 14 Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, SGGW
•"Hodowla owadów użytkowych" - pokazy, pogadanki tematyczne - 24 IX Pracownia Hodowli Owadów Użytkowych, SGGW
•"Rozwój samorządności w III Rzeczpospolitej" - pogadanki tematyczne - 24 IX g. 10-14 Miejsce: Urząd Gminy Jabłonna
•Muzyka znana i lubiana - koncert - 24 IX 14-16 Orkiestra estradowa "Rondo" z Konstancina Jeziorna
25 września
•"Niebezpieczne związki Słońce - Ziemia, czyli o niewidzialnych huraganach, magnetycznych burzach i innych strasznych i pięknych zjawiskach" -
pokazy, pogadanki tematyczne - 25 IX Centrum Badań Kosmicznych PAN
•Ameryka Łacińska - ludzie, kultura, krajobrazy - pokazy, pogadanki tematyczne - 25 IX UW Wydział Geografii i Studiów Regionalnych IKR
•"Ceramiczne puzzle" - pokazy, warsztaty - 25 IX Państwowe Muzeum Archeologiczne
•"Wartość odżywcza i kulinarna ziemniaków" - wystawa, pogadanka tematyczna - 25 IX Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Oddział w Jadwisinie
•Sondaż atmosferyczny - 25 IX g. 13 Miejsce: IMGW Ośrodek Aerologii w Legionowie
•"Rembrandt" - warsztaty graficzne pokaz techniki grafiki artystycznej - 25 IX Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
•Nowe odmiany i technologie uprawy pod osłonami warzyw, owoców i kwiatów - wystawa 25 IX Powiatowy Zespół Doradców Rolnych w Legionowie
•Ścieżka edukacyjna - ekologiczna - pomniki przyrody - 25 IX Nadleśnictwo Jabłonna
•I Ty możesz zostać wynalazcą - pokazy 25 IX Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Legionowie
•"Ocena sprawności fizycznej - wytrzymałości, szybkości, skoczności, siły, koordynacji ruchowej oraz stanu psychofizjologicznego" - pokazy, warsztaty -
25 IX Instytut Sportu AWF, Zakład Teorii Sportu
•"Jak powstała moneta" - pokazy, warsztaty - 25 IX Średniowieczna Mennica
•Gabinet heraldyczno-genealogiczny - prelekcje, wystawa - 25 IX Stowarzyszenie Dom Polski Sarmacja
•"Cukrzyca - Epidemia XXI wieku. Czy jesteśmy bez szans?" - 25 IX Stowarzyszenie Dom Polski Sarmacja
•"Fizyczna piaskownica" - pokazy, warsztaty - 25 IX Instytut Problemów Jądrowych
•"Nauka dla Europy, Europa dla nauki" - pogadanki tematyczne - 25 IX Fundacja Europejskiej Współpracy Naukowej
•"Nadprzewodnictwo - co to jest i dlaczego jest tak ważne?" - pogadanka tematyczna - 25IX g. 14.30 Politechnika Gdańska
•"Chirurgia drzew" - pokaz - 25 IX g. 11 Firma Boreko
•Prezentacja balonu na uwięzi - pokaz - 25 IX g. 11-13 Aeroklub Warszawski
•"Podkowa z hacelami", prezentacja książki oraz zabytkowego motocykla - prelekcja, pokazy - 25 IX g. 12 Towarzystwo Przyjaciół Legionowa
•Antyterrorystyczne roboty, "Inspektor" i "Ekspert" - pokazy, konkursy - 25 IX g. 11 g. 13 Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP
• Jesteś Europejczykiem - sprawdź swoją znajomość języków obcych - konkursy, warsztaty - 25 IX g. 11 Centrum Szkolenia Policji w Legionowie
• Osiągnięcia nauki - orężem w walce z przestępcą - pokazy, prelekcje - 25 IX g. 11 Centrum Szkolenia Policji w Legionowie
•Globalne ocieplenie klimatu - prelekcja - 25 IX g. 11.30 IMGW Ośrodek Aerologii w Legionowie
•Miejsce młodzieży w przeciwdziałaniu narkomanii - prelekcja - 25 IX g. 12 Centrum Szkolenia Policji w Legionowie
•"Instrumenty dęte, ich genealogia i krótka charakterystyka; saksofon - prawdy i mity", Koncert z cyklu "Pałacowe spotkania z muzyką" - 25 IX, g. 13
Akademia Muzyczna im. F. Chopina
•Malarstwo Tomasza Kawiaka - otwarcie wystawy, 25 IX, g. 14.30 Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
•Wyposażenie policji w sprzęt do rozpoznania minersko-pirotechnicznego - pokazy, pogadanki tematyczne 25 IX, g. 15 Centrum Szkolenia Policji w
Legionowie
•Ratownictwo chemiczne podczas substancji niebezpiecznej - pokaz 25 IX, g. 16 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
•Automobil Klub - pokaz, pogadanki tematyczne - 25 IX
•Zastosowanie laserów w konserwacji zabytków i dzieł sztuki - pokazy, pogadanki tematyczne - 25 IX Międzyuczelniany Instytut Konserwacji i Restauracji
Dzieł Sztuki, Instytut Optoelektroniki WAT
•"Ochrona nietoperzy" - pokazy, pogadanki tematyczne - 25 IX Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Nietoperzy
•Pokaz artyleryjski - 25 IX, P g. 11, g 15.45 Stowarzyszenie Dom Polski Sarmacja
•Pokaz tańca dawnego, scenki rodzajowe - pojedynki z epoki - 25 IX g. 12, g. 15, g. 16:30
Stowarzyszenie Dom Polski Sarmacja
•Bitewne Systemy Historyczne - 25 IX STRATEG - Pracownia Mikromodelarstwa Wojskowego i Historii Wojskowości