Pałac w Jabłonnie
XVIII-wieczny zespół pałacowo-parkowy
Zapraszamy do Jabłonny koło Warszawy.

PAN Dom Zjazdów i Konferencji w Jabłonnie zaprasza do złożenia oferty na prowadzenie comiesięcznego monitoringu do dokumentacji HACCP przed szkodnikami sanitarnymi i owadami w pięciu punktach w restauracji. Zakres monitoringu obejmuje:

1. Monitoring wszystkich punktów kontrolnych gryzoni i owadów
2. Wymianę preparatów w punktach kontrolnych
3. Przekazywanie spostrzeżeń i zaleceń
4. Sporządzanie comiesięcznych protokołów z monitoringu
5. Przeprowadzanie zabiegów interwencyjnych

Oczekujemy na oferty od firm posiadających certyfikaty w ww. zakresie.
Termin nadsyłania ofert: 3 lipca 2017r.