Pałac w Jabłonnie
XVIII-wieczny zespół pałacowo-parkowy
Zapraszamy do Jabłonny koło Warszawy.

Pan Dom Zjazdów i Konferencji w Jabłonnie ogłasza plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2019

 

PAN Dom Zjazdów i Konferencji w Jabłonnie składa zapytanie mające na celu wyłonienie Wykonawy usługi pn.: „Kontrola okresowa polegająca na sprawdzeniu stanu technicznego (przegląd techniczny): roczna i pięcioletnia obiektów budowlanych będących w zasobach nieruchomości PAN Dom Zjazdów i Konferencji w Jabłonnie przy ul. Modlińskiej 105

 1. Zapytanie
 2. Wzór formularza ofertowego
 3. Karta przeglądów rocznych i pięcioletnich
 4. Wzór protokołu z kontroli technicznej
 5. Wzór protokołu odbioru dokumentacji
 6. Wzór umowy
 7. Wykaz osób biorących udział w wykonaniu zamówienia
 8. Wybór wykonawcy

 

PAN Dom Zjazdów i Konferencji w Jabłonnie ogłasza zamówienie na: „Wykonanie trzech kompletnych projektów budowlano-wykonawczych remontu na budynkach wpisanych do rejestru zabytków nr 1036/210 tj.: dachu na pawilonie zachodnim; dachu i pergoli na kordegardzie wschodniej-lewej oraz kordegardzie zachodniej-prawej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych w zakresie przewidzianym w projektach oraz udzielanie branżowych wyjaśnień i sprawowanie nadzoru autorskiego”. (nr ref. 03/ZP/2018)

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Załączniki
 3. Umowa
 4. Wybrana oferta

 

PAN Dom Zjazdów i Konferencji w Jabłonnie ogłasza zamówienie na: „Wykonanie trzech kompletnych projektów budowlano-wykonawczych remontu na budynkach wpisanych do rejestru zabytków nr 1036/210 tj.: dachu na pawilonie zachodnim; dachu i pergoli na kordegardzie wschodniej-lewej oraz kordegardzie zachodniej-prawej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych w zakresie przewidzianym w projektach oraz udzielanie branżowych wyjaśnień i sprawowanie nadzoru autorskiego”. (nr ref. 2/ZP/2018)

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Załączniki
 3. Umowa
 4. Podziękowanie za złożenie ofert

 

PAN Dom Zjazdów i Konferencji w Jabłonnie składa zapytanie mające na celu rozeznanie rynku cen usługi pn.: „Kontrola okresowa polegająca na sprawdzeniu stanu technicznego (przegląd techniczny): roczna oraz pięcioletnia wybranych obiektów budowlanych będących w zasobie nieruchomości PAN Dom Zjazdów i Konferencji w Jabłonnie

 1. Zapytanie
 2. Formularz ofertowy
 3. Załącznik nr 2
 4. Odpowiedzi na pytania

 

 

 

Planowane przetargi